Pannier

Aquest estiu ha nascut la primera associació de Panniers.

El Pannier és l’expert en pa, el professional que entén el pa i té cura de la seva qualitat i presentació perquè arribi al comensal en les millors condicions possibles. És la persona que sap quin és el tipus de pa adequat per a cada moment i cada lloc i qui coordina els temps de cocció i servei, assegurant el moment òptim per degustar-lo. El Pannier és, en definitiva, l’especialista que transmet al comensal les virtuts del pa que menja i li fa gaudir del producte.

http://www.elpannier.com – Web de l’associació

http://bit.ly/1UjaFEK – Reportatge de TV3 sobre la figura del Pannnier

906918_515623371876528_1114123178895527745_o(Versión Castellano)

Este verano ha nacido la primera asociación de Panniers.

El Pannier es el experto en pan, el profesional que entiende el pan y cuida de su calidad y presentación para que llegue al comensal en las mejores condiciones posibles. Es la persona que sabe cuál es el tipo de pan adecuado para cada momento y cada lugar y quien coordina los tiempos de cocción y servicio, asegurando el momento óptimo para degustarlo. El Pannier es, en definitiva, el especialista que transmite al comensal las virtudes del pan que come y le hace disfrutar del producto.

http://www.elpannier.com – Web de la asociación

Anuncios